ŠPORT, ŽIVOTOSPRÁVA A CHUDNUTIE

ŠPORT, ŽIVOTOSPRÁVA A CHUDNUTIE

Šport je dvojsečný meč, pokiaľ ide o účinky na zdravie. Pozitívne účinky sa dosahujú predovšetkým fyzickou aktivitou, ktorá je hlavnou súčasťou väčšiny športov. Mnoho sekundárnych účinkov športu prináša aj zdravotné výhody, ako napríklad psychosociálny vývoj mladých, osobný rozvoj a menšia konzumácia alkoholu. A nakoniec, tí, ktorí športujú, majú vyššiu úroveň fyzickej aktivity aj v neskoršom živote a prostredníctvom športu si môžu rozvíjať vedomosti o výžive, cvičení a zdraví. Negatívne účinky zahŕňajú riziko zlyhania vedúce k zlému duševnému zdraviu, riziko úrazu, poruchy stravovania a vyhorenie.

Negatívne aspekty sú bežnejšie pri športe elitnej úrovne, kde existuje rovnováha medzi maximálnym výkonom a negatívnym zdravím. Trochu neočakávaným účinkom športovej účasti je, že ľudia podstupujúci plánovaný tréning v niektorých prípadoch vykonávajú menšiu fyzickú aktivitu v porovnaní s tými, ktorí cvičia bez stanoveného harmonogramu. Jedným z vysvetlení môže byť znížená spontánna fyzická aktivita u druhej skupiny. Pretože fyzická aktivita sa čoraz viac vykonáva organizovaným spôsobom, úloha športu v spoločnosti sa v priebehu rokov stáva čoraz dôležitejšou nielen pre jednotlivca, ale aj pre verejné zdravie.

Fyzická aktivita, šport a zdravie

Fyzická aktivita môže prebiehať spontánne alebo môže byť organizovaná a rozdelená podľa účelu. Fyzické cvičenie je zamerané predovšetkým na zlepšenie zdravia a fyzických schopností. Telesná príprava je zameraná predovšetkým na zvýšenie maximálnej fyzickej kapacity a výkonu jednotlivca Fyzická nečinnosť sa označuje ako absencia pohybu tela, keď sa spotreba energie blíži k pokojovej úrovni.

Ľudia, ktorí nespĺňajú odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity, sú považovaní za fyzicky neaktívnych. Počas väčšiny nášho života je energetický výdaj vyšší v bežnom každodennom živote ako v športe, počas telesnej prípravy a cvičenia, s výnimkou detí a starších ľudí, kde je plánovaná fyzická aktivita dôležitejšia.

Zaujímavú prednášku od https://www.cvtisr.sk/ si môžete pozrieť tu:

Fyzická aktivita je podľa FYSS kategorizovaná ako aeróbna fyzická aktivita a fyzická aktivita posilňujúca svaly. Fyzická aktivita v každodennom živote a cvičebný tréning je hlavne aeróbna aktivita, pri ktorej sa väčšina produkcie energie uskutočňuje cestami závislými od kyslíka. Aeróbna fyzická aktivita je typ aktivity, ktorá sa zvyčajne spája s vytrvalosťou, fyzickou zdatnosťou a najväčšími zdravotnými výhodami. Fyzická aktivita na posilnenie svalov sa v bežnom jazyku označuje ako „silový tréning“ alebo „odporový tréning“ a je formou fyzického cvičenia, ktoré je primárne určené na udržanie alebo zlepšenie rôznych foriem svalovej sily a na zvýšenie alebo udržanie svalovej hmoty. Niekedy je definovaná iná kategória: Fyzická aktivita zvyšujúca svalstvo, dôležitá pre udržanie alebo zlepšenie koordinácie a rovnováhy, najmä u starších ľudí. Podľa týchto definícií zahŕňajú činnosti na posilnenie svalov primárne anaeróbne energetické systémy tela, a to proporcionálne viac so zvyšovaním intenzity.

Intenzita cvičenia môže byť vyjadrená v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení. Absolútna intenzita znamená fyzickú prácu. Z hľadiska odporúčaní pre verejnosť, je intenzita často opísaná subjektívnym spôsobom.

Ako telo reaguje na fyzickú aktivitu a cvičenie?

Adaptácia na fyzickú aktivitu a tréning je zložitý fyziologický proces, ale v kontexte tohto dokumentu ho možno zjednodušiť základným základným princípom: „Všeobecný adaptačný syndróm“. Tento princíp predpokladá, že fyzická aktivita narúša fyziologickú rovnováhu tela, ktorú sa telo potom snaží obnoviť, a to všetko vo vzťahu závislosti od dávky. Princíp preťaženia uvádza, že ak je intenzita cvičenia príliš nízka, nedosiahne sa preťaženie, aby sa vyvolali požadované fyziologické adaptácie, zatiaľ čo príliš vysoká intenzita bude mať za následok únavu a možné pretrénovanie. Aby teda mohlo dôjsť k adaptácii, musí sa vyvolať stres väčší ako normálne, preložený dostatočnými dobami zotavenia na obnovenie fyziologickej rovnováhy. Počas a bezprostredne po fyzickom cvičení / tréningu sú funkcie postihnutých tkanív a systémov narušené, čo sa prejaví ako dočasne znížený výkon. Cítite sa unavený. Aby sa výkonová kapacita postupne zlepšovala, sú potrebné opakované cykly primeraného preťaženia a zotavenia. V praxi sa pozitívne účinky prejavia po relatívne krátkom období niekoľkých týždňov, ale výraznejšie zlepšenia sa dosiahnu, ak sa školenie udrží dlhšie. Telo reaguje na zvýšenú aktivitu aj procesmi, ktorých výsledkom je chudnutie.

Fyzická aktivita

Účinky fyzickej aktivity a tréningu na zdravie

Biológia človeka vyžaduje na udržanie dobrého zdravia a pohody určité množstvo fyzickej aktivity. Biologické prispôsobenie sa životu s menšou fyzickou aktivitou by trvalo mnoho generácií. Ľudia, ktorí dnes žijú, majú viac-menej rovnaké požiadavky na fyzickú aktivitu ako pred 40 000 rokmi. Pre priemerného muža s telesnou hmotnosťou 70 kg to zodpovedá každodennej fyzickej aktivite približne 19 km dennej chôdze. U väčšiny ľudí klesá denná fyzická aktivita, zatiaľ čo plánované sa zvyšuje vedomé cvičenie a tréning. Priemerný denný príjem energie sa, bohužiaľ, zvyšuje viac ako denný energetický výdaj a vytvára prebytok energie. To je jeden z dôvodov zvyšujúceho sa počtu ľudí s nadváhou a výrazný prínos k mnohým zdravotným problémom. Sedavý život v kombinácii so zvýšeným príjmom energie zhoršuje fyzické aj duševné schopnosti a zvyšuje riziko chorôb.

Comments are closed.